Uitslag van algemenevergadering van R&E

R&E-aandeelhouers word meegedeel dat, tydens die algemene vergadering van R&E-aandeelhouers wat vandag, Maandag, 19 Januarie 2009 om 10:00 gehou is, die oorweldigende meerderheid R&E-aandeelhouers goedkeuring verleen het vir die spesiale en gewone besluite wat ter tafel gelê is ten opsigte van die voorgestelde samesmelting met JCI Beperk (“JCI”) wat op 5 Desember 2008 gesirkuleer is aan R&E-aandeelhouers.

R&E-aandeelhouers word verder in kennis gestel dat tydens die skema vergadering van JCI-aandeelhouers (uitgesluit R&E) wat vandag, Maandag, 19 Januarie 2009 om 14:00 gehou is, in terme van artikel 311 van die Maatskappywet (61 van 1973) (soos gewysig), verdaag is tot Maandag, 2 Februarie 2009 nadat ’n aansoek vir uitstel van sekere JCI-aandeelhouers ontvang is. Die uitslag van die verdaagde vergadering sal so spoedig moontlik aan R&E-aandeelhouers gekommunikeer word na die uitgestelde vergadering gehou is.

19 Januarie 2009
Johannesburg

Posted in Company Announcements.